Ο γιατρός μου δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να με ακούσει και να καταλάβει τα οικογενειακά

και επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζω λόγω της ασθένειας μου. Αυτή η συμπεριφορά του με κάνει να τον εμπιστευτώ περισσότερο και να εφαρμόσω όλα όσα μου προτείνει για να διαχειριστώ καλύτερα την ασθένεια μου.

 

 

 

Share Post on