ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ VIDEO ΑΠΟ ΤΟ MED&ME

Shared Decision Making

Από Med&Me | Προτάσεις video από το Med&Me

Making Choices song by Mr. Heath

Από Med&Me | Προτάσεις video από το Med&Me

Shared Decision Making Animated Short

Από Med&Me | Προτάσεις video από το Med&Me

Person-Centred Care Guideline

Από Med&Me | Προτάσεις video από το Med&Me

Person-centered care animation NHSLTC 1

Από Med&Me | Προτάσεις video από το Med&Me

Person Centred Approach

Από Med&Me | Προτάσεις video από το Med&Me

Person-Centred Care Guideline

Από Med&Me | Προτάσεις video από το Med&Me

Ενσυναίσθηση

Από Med&Me | Προτάσεις video από το Med&Me

Η δύναμη των λέξεων

Από Med&Me | Προτάσεις video από το Med&Me