Καμία Απόφαση για Εμένα χωρίς Εμένα
  • Από την άγνοια, στην έγκυρη ενημέρωση.
  • Από τη σιωπή και τις κλειστές πόρτες, στην ειλικρινή επικοινωνία.
  • Από τον πατερναλισμό, στη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων.
  • Από την αγένεια, στο σεβασμό και στην αξιοπρέπεια.
  • Από τη θεωρία, στην πράξη.

Στηρίξτε την πρωτοβουλία Med & Me - Δρ. Έφη Σίμου

Share Post on