Καμία Απόφαση για Εμένα χωρίς Εμένα
  • Από την άγνοια στην έγκυρη ενημέρωση.
  • Από τη σιωπή και τις κλειστές πόρτες στην ειλικρινή επικοινωνία.
  • Από τον πατερναλισμό στη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων.
  • Από την αγένεια στο σεβασμό και στην αξιοπρέπεια.
  • Από τη θεωρία στην πράξη.

Στηρίξτε την πρωτοβουλία Med & Me - Δρ. Έφη Σίμου

Share Post on