Τι ερωτήσεις να κάνω στον γιατρό μου για την ασθένεια και τη διάγνωση;


Η διατύπωση ερωτήσεων στο γιατρό μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση των αποριών του ασθενούς, αλλά και στην παροχή πληροφοριών για την κατάσταση της υγείας του και τελικά στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. Η επικοινωνία με το γιατρό συμβάλλει στη σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα, ποιότητας, ασφάλειας και ικανοποίησης. Ο ρόλος του ασθενούς σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικός και πολύ σημαντική επίσης είναι η ενεργός συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης απόφασης για το θεραπευτικό του πλάνο. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν ο ασθενής να προσέρχεται προετοιμασμένος στο ιατρικό ραντεβού.

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να κάνετε στο γιατρό σας, ανάλογα με το πρόβλημα που σας απασχολεί:

Ερωτήσεις για τα προβλήματα υγείας

 • Ποιο είναι το όνομα της ασθένειας;
 • Πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση;
 • Τι προκάλεσε το συγκεκριμένο πρόβλημα;
 • Υπάρχει κίνδυνος να το μεταδώσω; Είναι μολυσματική η ασθένεια;
 • Απαιτείται κάποια θεραπεία; Αν ναι ποια;
 • Τι μπορώ να κάνω ώστε να βελτιώσω την κατάσταση;
 • Πόσο καιρό θα διαρκέσει η θεραπεία;
 • Υπάρχουν ομάδες υποστήριξης ασθενών με αντίστοιχο πρόβλημα, που μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους;

Ερωτήσεις για τα συμπτώματα ή τη διάγνωση

 • Τι θεωρείτε ότι προκαλεί το πρόβλημά μου;
 • Σε ποιες διαγνωστικές εξετάσεις πρέπει να υποβληθώ για να διαγνωστεί το πρόβλημά μου;
 • Πόσο αποτελεσματικά μπορούν αυτές οι διαγνωστικές εξετάσεις να διαγνώσουν το πρόβλημά μου;
 • Πόσο ασφαλής είναι;
 • Πότε θα γνωρίζω τα αποτελέσματα των εξετάσεών μου;
 • Υπάρχει ενδεχόμενο να χρειαστώ και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις;
 • Ποια είναι η πιθανή εξέλιξη της κατάστασής μου;
 • Πόσο θα επηρεάσει την προσωπική και την επαγγελματική μου ζωή η ασθένεια;
 • Ποια είναι η βραχυπρόθεσμη και ποια η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την ασθένεια ή την κατάστασή μου;
 • Ποια συμπτώματα πρέπει να παρακολουθώ;
 • Αν χειροτερεύσουν τα συμπτώματά μου τι μπορώ να κάνω από μόνος μου, ώστε να διαχειριστώ ποιό αποτελεσματικά την κατάσταση;
 • Πρέπει να λάβω μέτρα προστασίας για να αποφύγω τη μόλυνση άλλων;
 • Γνωρίζετε όλα τα φάρμακα τα οποία λαμβάνω; Υπάρχει περίπτωση να αλληλεπιδρούν με τα φάρμακα που μου συνταγογραφείτε;

Eρωτήσεις για τις διαγνωστικές εξετάσεις

 • Για ποιο λόγο γίνεται η διαγνωστική εξέταση;
 • Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη διαγνωστική εξέταση;
 • Ποια είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη διαγνωστική εξέταση;
 • Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται;
 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τη διαγνωστική εξέταση;
 • Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές;
 • Πόσο ακριβή και σαφή είναι τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν από τη διαγνωστική εξέταση;
 • Τι θα σημαίνει ένα θετικό αποτέλεσμα;
 • Τι θα σημαίνει ένα αρνητικό αποτέλεσμα;
 • Υπάρχει η πιθανότητα, ώστε να χρειαστώ και κάποιες άλλες διαγνωστικές εξετάσεις για τη διερεύνηση του προβλήματος;
 • Χρειάζεται κάποια προετοιμασία για την εξέταση;
 • Πόσο σύντομα θα πρέπει να κάνω την εξέταση;
 • Σε πόσο καιρό θα πάρω τα αποτελέσματα από την εξέταση;
 • Πόσο θα κοστίσει o διαγνωστικός έλεγχος;
 • Καλύπτεται το κόστος από το ασφαλιστικό μου ταμείο, αν ναι τι συμμετοχή θα πρέπει να πληρώσω;

Συγγραφέας: Δρ. Έφη Σίμου

Recommended Posts