Αξίες

H Επιστήμη συναντά τον Ανθρωπισμό

Σε ένα κατακερματισμένο και κουρασμένο από την οικονομική κρίση και κακοδιαχείριση σύστημα υγείας:

Γινόμαστε το παράδειγμα για:

 • Σεβασμό στην ατομικότητα του ασθενή και αξιοπρέπεια στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Ειλικρίνεια και Εμπιστοσύνη στη σχέση γιατρού- ασθενούς.
 • Συμπόνια για τους ασθενείς, ειδικά για τους οικονομικά ασθενέστερους και για όσους βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους.
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη και ενδιαφέρον προς το συνάνθρωπο.
 • Ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
 • Ηθική μέσα από δράσεις που εγγυώνται τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση πόρων.
 • Δικαιοσύνη στην απόδοση ευθυνών και υπεράσπιση των ασθενέστερων συμπολιτών μας.

Στρατηγική

Καμία Απόφαση για Εμένα χωρίς Εμένα

 • Από την άγνοια, στην έγκυρη ενημέρωση.
 • Από τη σιωπή και τις κλειστές πόρτες, στην ειλικρινή επικοινωνία.
 • Από τον πατερναλισμό, στη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων.
 • Από την αγένεια, στο σεβασμό και στην αξιοπρέπεια.
 • Από τη θεωρία, στην πράξη.

Στηρίξτε την πρωτοβουλία Med & Me – Δρ. Έφη Σίμου