Γιατί είναι Σημαντική η Συμμετοχική Λήψη Απόφασης

Το General Medical Council, στο πλαίσιο της καλής ιατρικής πρακτικής για όλους τους γιατρούς, περιλαμβάνει την προσδοκία, ότι η συμμετοχική λήψη απόφασης θα είναι η κοινή πρακτική για όλους τους επαγγελματίες υγείας. Συγκεκριμένα, αναφέρει «οποιοδήποτε και να είναι το πλαίσιο, στο οποίο λαμβάνονται οι ιατρικές αποφάσεις, θα πρέπει να εργάζεστε σε συνεργασία με τους ασθενείς σας, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή φροντίδα.

Θα πρέπει να ακούτε τους ασθενείς σας και να σέβεστε τις απόψεις τους αναφορικά με την υγεία τους, να συζητάτε μαζί τους τη διάγνωση, την πρόγνωση, τη θεραπεία και την παρεχόμενη περίθαλψη, να μοιράζεστε μαζί τους πληροφορίες, να μεγιστοποιείτε τις δυνατότητες και την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για την υγεία τους».

Επίσης, σύμφωνα με την American Medical Association, ο ασθενής έχει δικαίωμα σε μια συνειδητή επιλογή για το αν πρέπει ή όχι να λάβει τη θεραπεία, την οποία του προτείνει ο γιατρός, εφόσον βέβαια έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία, τα οφέλη και τις παρενέργειες της.

Τέλος η American Medical Association συστήνει ότι, σε περίπτωση στην οποία ο ασθενής είναι ανήλικος ή η ζωή του ασθενούς βρίσκεται σε κίνδυνο ή ο ασθενής έχει μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων, όπως μπορεί να συμβαίνει σε περιπτώσεις άνοιας ή μικρών παιδιών, οι γιατροί θα πρέπει να επιδιώκουν επικοινωνία και συνεργασία με ένα μέλος της οικογένειας, το οποίο είναι υπεύθυνο για το συγκεκριμένο ασθενή.

Εκπαιδεύοντας τους ασθενείς στη συμμετοχική λήψη απόφασης και κατ΄  επέκταση στην αυτοδιαχείριση της ασθένειας τους, αυξάνει τη γνώση τους για τα συμπτώματα και τις επιπλοκές της νόσου, αυξάνει την ικανοποίηση του ασθενούς, καθώς και τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, οδηγεί σε καλύτερη έκβαση της νόσου και μειώνει την πιθανότητα ιατρικών λαθών και επιπλοκών.

Επίσης μπορεί να μειώσει την οικονομική επιβάρυνση από τα χρόνια νοσήματα και να ενισχύσει την αποτελεσματική διαχείριση τους.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα της συμμετοχής των ασθενών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποτελεί το γεγονός ότι αυξάνει την πιθανότητα της συμβατότητας με το προτεινόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Οι ασθενείς συχνά διστάζουν να έρχονται σε αντιπαράθεση με το γιατρό τους. Αν μια προτεινόμενη θεραπεία προταθεί χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τον ασθενή, μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα ο ασθενής να μην την ακολουθήσει και να επιδιώξει και μια δεύτερη ιατρική γνώμη, με ότι αυτό συνεπάγεται, τόσο από πλευράς έκβασης της ασθένειας, όσο και επιπλέον κόστους για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Ο πιο σημαντικός λόγος να επιλέξει κάποιος τη συμμετοχική λήψη απόφασης είναι γιατί απλά αποτελεί τη σωστή διαδικασία, δεδομένου ότι όταν o ασθενής και o γιατρός συμφωνήσουν από κοινού σε ένα πλάνο θεραπείας είναι περισσότερο πιθανό να το ακολουθήσουν και να παραμείνουν σε αυτό.

Επίσης, με την εφαρμογή της συμμετοχής του ασθενούς στη λήψη απόφασης αυξάνεται η πιθανότητα βελτίωσης του επιπέδου ικανοποίησης των ασθενών από την παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη.

Επιπλέον, βελτίωση παρατηρείται στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, υπό την έννοια ότι ορισμένοι γιατροί μπορεί εν αγνοία τους να διατηρούν κάποιες προκαταλήψεις προς τους ασθενείς, διαφορετικού εκπαιδευτικού, οικονομικού και πολιτισμικού υπόβαθρου ή για ασθενείς που παρουσιάζουν αδυναμία να κατανοήσουν πολύπλοκες ιατρικές πληροφορίες.

Η συμμετοχική λήψη απόφασης μπορεί να λειτουργήσει ως η διαδικασία για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ασθενείς νιώθουν την οικειότητα και τη διάθεση πως μπορούν να εκφράσουν τις προτιμήσεις, τις αξίες, και τις ανησυχίες τους και ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο.

Αποσπάσματα από το βιβλίο της Έφης Σίμου: Αποφασίζουμε Μαζί: Η Συμμετοχή των Ασθενών στη Λήψη Αποφάσεων για την Υγεία.

Recommended Posts