Τι θα με βοηθήσει να πάρω την απόφαση;


Ξεκινήστε συγκεντρώνοντας πληροφορίες.

Το πρώτο βήμα στη λήψη μιας ενημερωμένης ιατρικής απόφασης είναι να κατανοήσει πλήρως ο ασθενής το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Στο πλαίσιο αυτό ο ασθενής θα πρέπει να ζητά από το γιατρό του να του εξηγήσει την ειδική διάγνωση και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων σε γλώσσα απλή και κατανοητή, καθώς και να απαντήσει στα ερωτήματά του που σχετίζονται με τη διάγνωση και τη θεραπεία. Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει διαγνωστεί με μια σοβαρή ασθένεια καλό θα ήταν να αναζητήσει μια δεύτερη γνώμη.

Πολλές φορές οι διαγνώσεις των γιατρών είναι επηρεασμένες από την εξειδίκευση τους, την εμπειρία, τις προτιμήσεις, αλλά και τις προκαταλήψεις τους. Λαμβάνοντας διαφορετικές γνώμες ειδικών ο ασθενής θα μπορέσει να δει διαφορετικές απόψεις του προβλήματος και να ζυγίσει τα θετικά και τα αρνητικά της προτεινόμενης θεραπείας και παρέμβασης.

Κατανοήστε τις επιλογές θεραπείας.

Σε έναν ιδανικό κόσμο ο γιατρός θα μπορούσε να παρουσιάσει στους ασθενείς μια ολοκληρωμένη λίστα με θεραπευτικές επιλογές που θα ήταν κατάλληλες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σπάνια, αλλά είναι σημαντικό για τον ασθενή να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία της ιατρικής λήψης απόφασης. Λαμβάνοντας μια επιπλέον ιατρική άποψη- γνωμάτευση, μπορεί να τον βοηθήσει να αποφασίσει ποια είναι η πιο κατάλληλη για την περίπτωσή, αλλά και να αυτο-εκπαιδευτεί αναφορικά με τα οφέλη, αλλά και τους κινδύνους της κάθε επιλογής και κατά συνέπεια την τήρηση του προτεινόμενου θεραπευτικού σχήματος.

Αξιολογήστε με προσοχή τις εναλλακτικές.

Όταν συγκεντρωθούν οι πληροφορίες και έχουν κατανοηθεί πλήρως οι επιλογές, ο ασθενής θα πρέπει να κάνει κριτική ανάλυση των δεδομένων και να αξιολογήσει την κάθε επιλογή. Μια επιλογή θα ήταν η δημιουργία μιας λίστας με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η εκτίμηση της κατάστασης. Βέβαια θα ήταν πιο αποτελεσματικό η λήψη μιας ενημερωμένης απόφασης να αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Δεν υπάρχει μια σωστή θεραπεία για κάθε πρόβλημα υγείας, αλλά πολλές φορές θα πρέπει να αναζητείται μια ολοκληρωμένη θεώρηση, τόσο των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, αλλά και ένας συνδυασμός των προσωπικών στόχων, καθημερινών συνηθειών και τρόπου ζωής του ασθενούς.

Συγγραφέας: Δρ. Έφη Σίμου

Recommended Posts