Αποτελεσματική Επικοινωνία

Αναμφίβολα χωρίς την επικοινωνία οι ανθρώπινες σχέσεις θα ήταν αδύνατες. Τα ανθρώπινα όντα είναι από τη φύση τους κοινωνικά και η επικοινωνία αποτελεί βασικό συστατικό της ανθρώπινης φύσης.

Η σχέση ιατρού και ασθενούς είναι πολυεπίπεδη, δυναμική και αμφίδρομη. Η καλή επικοινωνία αποτελεί το σημαντικό στοιχείο της καλής ιατρικής πρακτικής συμβάλλοντας στη γρήγορη και ακριβή αποκάλυψη του προβλήματος, αλλά και στον προσδιορισμό των προσδοκιών του ασθενούς. Με αυτόν τον τόπο παγιώνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Παράλληλα, η καλύτερη κατανόηση της πάθησης και της διαθέσιμης θεραπείας αυξάνει το επίπεδο ικανοποίησης του ασθενούς, οδηγώντας περαιτέρω στην τήρηση των ιατρικών οδηγιών, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας και περίθαλψης του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αναπτύξουν ορισμένες δεξιότητες ώστε:

 • Να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται την εμπειρία του ασθενή ως μοναδική.
 • Να προωθούν ισότιμη σχέση με τους ασθενείς.
 • Να αναπτύσσουν αυτογνωσία ως προς τι μπορούν να προσφέρουν στους ασθενείς.
 • Να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να ξεκινήσουν το διάλογο και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη θεραπεία.

8 συμβουλές για Επαγγελματίες Υγείας

Εκπαιδευτείτε στο να ακούτε τους ασθενείς με υπομονή.

 • Κάντε τους ασθενείς να αισθανθούν άνετα.
 • Δείξτε ενδιαφέρον.
 • Μην διακόπτετε τον ασθενή.
 • Επιλέξτε τις σωστές λέξεις. Θυμηθείτε ότι οι λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν θα χαραχτούν σαν ανεξίτηλο μελάνι στη μνήμη του ασθενούς. Παραμείνετε θετικός. Ακόμα και στην ανακοίνωση δυσάρεστων νέων επικεντρώστε στη θετική διάσταση των πραγμάτων.
 • Διατηρείστε καλή συνεργασία και επικοινωνία και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, με στόχο πάντα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.
 • Απαιτείται αμοιβαίος σεβασμός προκειμένου η σχέση γιατρού- ασθενούς να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
 • Επιβεβαιώστε ότι οι ασθενείς έχουν καταλάβει το θεραπευτικό πλάνο και τη φαρμακευτική αγωγή που θα ακολουθήσουν.

5 συμβουλές για τους Ασθενείς

 • Να είστε πάντα ειλικρινείς. Δεν θα πρέπει να αποκρύπτεται στοιχεία για την κατάσταση της υγείας σας γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα, αναφορικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία.
 • Να θυμάστε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας «εργάζονται» για εσάς και πληρώνονται από εσάς.
 • Προγραμματίστε τις επισκέψεις σας. Κάντε λεπτομερή λίστα με τα θέματα που σας απασχολούν και επιθυμείτε να συζητήσετε με τον επαγγελματία υγείας.
 • Ζητήστε από τον επαγγελματία υγείας να επαναλάβει τις οδηγίες που σας έδωσε και αν είναι απαραίτητο κρατείστε σημειώσεις. Επίσης, μια καλή ιδέα είναι να σας συνοδεύσει κάποιος, ώστε να μπορεί να επιβεβαιώσει τι ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.
 • Αναζητήστε δεύτερη γνώμη, αν αισθάνεστε ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ασθένειά σας.

Συγγραφέας: Δρ. Έφη Σίμου

Recommended Posts