Επικοινωνούμε καλύτερα, όταν ζητάμε ανατροφοδότηση

Όταν επικοινωνούμε και κυρίως όταν προκύπτουν προβλήματα στην επικοινωνία είναι σημαντικό να ζητάμε από τον συνομιλητή μας ανατροφοδότηση αναφορικά με το τι κατάλαβε. Η δύναμη της ανατροφοδότησης είναι πολύ σημαντική επίσης στον τομέα της υγείας όπου οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο ασθενής θα πρέπει να δώσει τις σωστές πληροφορίες, βάσει των οποίων θα γίνει η διάγνωση και κατ’ επέκταση η θεραπεία.

Χρήσιμες συμβουλές για πιο επιτυχημένη ανατροφοδότηση

Καλή ακρόαση: Η καλή ακρόαση είναι πολύ σημαντική προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτό το μήνυμα και συμβάλλει στην αποφυγή των παρανοήσεων.

Διευκρίνηση: Όταν υπάρχουν απορίες χρήσιμο είναι να ζητούνται διευκρινίσεις και να επιλύονται οι απορίες.

Αποφυγή εξαγωγής συμπερασμάτων και εστίαση στη διαδικασία μάθησης: Η αποφυγή εξαγωγής βιαστικών συμπερασμάτων, όταν η ανατροφοδότηση είναι γενική ή ασαφής θα πρέπει να αποφεύγεται. Χρήσιμο θα ήταν να διευκρινίζονται τα σημεία εκείνα που αφήνουν περιθώρια διττής ερμηνείας.

Παραδειγματισμός από τα λάθη και χρήση τους ως κινητήρια δύναμη: Τα λάθη μπορούν να αποτελέσουν μια νέα πηγή μάθησης και μια κινητήρια δύναμη για μη επανάληψη τους.

Κλειδί και στις δύο περιπτώσεις και όταν δίνουμε και όταν λαμβάνουμε ανατροφοδότηση είναι να ενεργοποιούμε την εν-συναίσθηση μας. Η χρήση μιας φιλοφρόνησης ή ενός θετικού σχόλιου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της αντίδρασης και της άμυνας του ατόμου που λαμβάνει την ανατροφοδότηση. Στόχος της ανατροφοδότησης είναι να ενεργοποιηθεί αυτός που την λαμβάνει και όχι να απομακρυνθεί από τους συνομιλητές του.

Ανατροφοδότηση στους επαγγελματίες υγείας μπορεί να δοθεί από τους ασθενείς, αλλά και από την διεπιστημονική ομάδα που συνεργάζεται μαζί τους. Αυτοί μπορεί να είναι αδιαμφισβήτητα οι προϊστάμενοι που έχουν ούτως ή άλλως το ρόλο του καθοδηγητή, του μέντορα και παρακολουθούν την κλινική και εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Η ανατροφοδότηση είναι καίριας σημασίας και θα πρέπει να άπτεται της κλινικής πρακτικής, αλλά και της επαγγελματικής συμπεριφοράς στο σύνολό της. Οι συνάδελφοι μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή ανατροφοδότησης με εποικοδομητικό αποτέλεσμα, όπως άλλωστε και οι ασθενείς. Η ανατροφοδότηση σε αυτήν την περίπτωση υπογραμμίζει τις καλές πρακτικές, αλλά και σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν βελτιώσεις και να οδηγήσουν σε ένα σύστημα υπηρεσιών υγείας στο οποίο κεντρικό ρόλο θα διαδραματίζει ο ασθενής και οι ανάγκες του.

Συγγραφέας: Δρ. Έφη Σίμου

Recommended Posts