Ο Ασθενής στο Επίκεντρο: Έχεις λόγο

 

Όταν οι ασθενείς συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων:

  1. Μαθαίνουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υγεία τους και κατανοούν καλύτερα τη φύση των συμπτωμάτων τους.

  2. Αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ληφθεί από κοινού η απόφαση και ότι θα πρέπει να ενημερώνονται αναλυτικά σχετικά με τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους.

  3. Κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών.

  4. Προετοιμάζονται καλύτερα, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση με τον γιατρό.

  5. Συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με τον γιατρό τους.

  6. Είναι πιο πιθανόν να ακολουθήσουν τις αποφάσεις που έλαβαν.

Είναι σημαντικό πριν την λήψη της απόφασης να σκεφτούν:

  1. Πραγματικά χρειάζομαι αυτήν την εξέταση, αυτήν την επέμβαση ή αυτήν τη θεραπεία;

  2. Ποια είναι τα μειονεκτήματα ή οι παρενέργειες;

  3. Ποιες είναι οι πιο ασφαλείς επιλογές;

  4. Τι θα συμβεί αν δεν κάνω τίποτα και τα αφήσω στη τύχη;

Οι ασθενείς πρέπει να κατανοήσουν τους κινδύνους και τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, για την καθορισμένη φροντίδα ή θεραπεία, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για την υγεία τους.

Recommended Posts