Ο Ασθενής στο Επίκεντρο: Μετά την Επίσκεψη

 

Μετά την ιατρική επίσκεψη και αφού έχει συμφωνηθεί το πλάνο θεραπείας οι ασθενείς θα πρέπει να:

  1. Ακολουθήσουν το πλάνο θεραπείας που συμφωνήσαν με τον γιατρό τους και να μη διακόπτουν ή παίρνουν τη θεραπεία με άλλο τρόπο από αυτόν που συμφωνήθηκε.

  2. Ενημερώσουν τον γιατρό τους αναφορικά με την πορεία της θεραπείας.

  3. Ενημερώσουν τον γιατρό τους για τυχόν παρενέργειες από τη θεραπεία.

  4. Συλλέξουν επιπρόσθετες πληροφορίες από άλλες αξιόπιστες πηγές ή από συλλόγους ασθενών.

  5. Αναζητήσουν άλλον γιατρό αν δεν είναι ευχαριστημένοι με την εξέλιξη της υγείας τους.

  6. Αναζητήσουν άλλον γιατρό αν ο γιατρός είναι αγενής, δεν τους συμπεριφέρεται με σεβασμό και ανθρωπισμό και αισθάνονται ότι δεν μπορούν να τον εμπιστευτούν.

Αποσπάσματα από το βιβλίο της Έφης Σίμου: Αποφασίζουμε Μαζί: Η Συμμετοχή των Ασθενών στη Λήψη Αποφάσεων για την Υγεία.

Recommended Posts