Όταν ακούμε και δίνουμε χρόνο και προσοχή στους άλλους, περιορίζοντας τις δικές μας βεβαιότητες, αντιλήψεις και προκαταλήψεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μάθουμε κάτι καινούργιο και να αποκτήσουμε βαθύτερη γνώση για τη ζωή.

Όσο σημαντικό είναι ο γιατρός να είναι ειλικρινής μαζί μας, τόσο σημαντικό είναι να είμαστε και εμείς ειλικρινείς μαζί του.

Ο νόμος 3418/2005, «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», (ΦΕΚ 287, 28 Νοεμβρίου 2005) στο κεφάλαιο Γ' και στο άρθρο 8 καθορίζει την ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού. Ο ιατρός πρέπει να συμπεριφέρεται στον ασθενή με τρόπο που να αρμόζει στην επιστήμη του και την αποστολή του λειτουργήματός του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτύσσονται σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού ανάμεσα στον ιατρό και στον ασθενή. Οφείλει να ακούει τους ασθενείς του, να τους συμπεριφέρεται με σεβασμό και κατανόηση. Ο σεβασμός αυτός πηγάζει από την μη παρέμβαση του ιατρού στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του ασθενή, παρά μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την αποτελεσματική προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και από την αποδοχή των θρησκευτικών, φιλοσοφικών, ηθικών ή πολιτικών απόψεων και αντιλήψεων του ασθενούς.


Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των ασθενών διακηρύσσει 14 δικαιώματα ασθενών τα οποία έχουν ως στόχο να εγγυηθούν «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς υγείας στην Ευρώπη. 

Ξεκινήστε συγκεντρώνοντας πληροφορίες.

Το πρώτο βήμα στη λήψη μιας ενημερωμένης ιατρικής απόφασης είναι να κατανοήσει πλήρως ο ασθενής το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Στο πλαίσιο αυτό ο ασθενής θα πρέπει να ζητά από το γιατρό του να του ξεκαθαρίσει την ειδική διάγνωση και να του εξηγήσει τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων σε γλώσσα απλή και κατανοητή, καθώς και να απαντήσει στα ερωτήματά του που σχετίζονται με τη διάγνωση και τη θεραπεία. Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει διαγνωστεί με μια σοβαρή ασθένεια καλό θα ήταν να αναζητήσει μια δεύτερη γνώμη.

Η διατύπωση ερωτήσεων στο γιατρό μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση των αποριών του ασθενούς, αλλά και στην παροχή πληροφοριών για την κατάσταση της υγείας του και τελικά στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. Η επικοινωνία με το γιατρό συμβάλλει στη σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα, ποιότητας, ασφάλειας και ικανοποίησης. Ο ρόλος του ασθενούς σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικός και πολύ σημαντική επίσης είναι η ενεργός συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης απόφασης για το θεραπευτικό του πλάνο. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν ο ασθενής να προσέρχεται προετοιμασμένος στο ιατρικό ραντεβού. 

Η διατύπωση ερωτήσεων στο γιατρό μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση των αποριών του ασθενούς, αλλά και στην παροχή πληροφοριών για την κατάσταση της υγείας του και τελικά στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. Η επικοινωνία με το γιατρό συμβάλλει στη σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα, ποιότητας, ασφάλειας και ικανοποίησης. Ο ρόλος του ασθενούς σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικός και πολύ σημαντική επίσης είναι η ενεργός συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης απόφασης για το θεραπευτικό του πλάνο. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν ο ασθενής να προσέρχεται προετοιμασμένος στο ιατρικό ραντεβού.


Όταν η ασθένεια εισέρχεται στη ζωή μας πάντα αναρωτιόμαστε, αν υπάρχει κάτι άλλο, που θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση. Οι ασθενείς που έρχονται αντιμέτωποι με διφορούμενες, αβέβαιες διαγνώσεις, αλλά και προβλήματα για τα οποία δεν γίνεται διάγνωση μπορεί να αναζητήσουν δεύτερη γνώμη και να προστατευθούν από διαγνωστικά σφάλματα και καθυστερήσεις στη θεραπεία.


Όταν οι ασθενείς συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων:

  1. Μαθαίνουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υγεία τους και κατανοούν καλύτερα τη φύση των συμπτωμάτων τους.

  2. Αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ληφθεί από κοινού η απόφαση και ότι θα πρέπει να ενημερώνονται αναλυτικά σχετικά με τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους.


Κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης και με σκοπό να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διαδικασία, οι ασθενείς θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι πριν από την επίσκεψη στον γιατρό.

Γι' αυτόν το λόγο είναι χρήσιμο να:
  1. Διατηρήσουν ένα ημερολόγιο που θα περιγράφει τα συμπτώματα τους.

  2. Κρατήσουν σημειώσεις, για όλα όσα θέλουν να ρωτήσουν το γιατρό τους.

  3. Ενημερώσουν το γιατρό τους, για τα φάρμακα που λαμβάνουν ήδη.


Μετά την ιατρική επίσκεψη και αφού έχει συμφωνηθεί το πλάνο θεραπείας οι ασθενείς θα πρέπει να:
  1. Ακολουθήσουν το πλάνο θεραπείας που συμφωνήσαν με τον γιατρό τους και να μη διακόπτουν ή παίρνουν τη θεραπεία με άλλο τρόπο από αυτόν που συμφωνήθηκε.

  2. Ενημερώσουν τον γιατρό τους αναφορικά με την πορεία της θεραπείας.